Сушилни

Сушилня за ръце с горещ въздух – хигиенно и икономично решение

По поръчка на работния комитет на производителите на сушилни за ръце с горещ въздух в ZVEI, прочутият институт Fresenius и ipi Institute for Product Research разглеждат този повтарящ се въпрос:

Чрез топлия въздух излизащ от сушилнята за ръце, бактерийте във въздуха се увеличават или намаляват?

Бяха проведени няколко серии от тестове. Статистическият анализ на 95% показват, че разликите са значителни, т.е. сушилните за ръце с горещ въздух намаляват броя на бактериите във въздуха. Друга поредица от тестове показаха, че въздуховодът не е място за размножаване на бактерии. В сушилнята за ръце не се образуват бактерии.

Резултатът: Общото количество бактерии в изпускателния въздух е приблизително с 90% по-ниска, отколкото във всмукателния въздух. Това означава, че топлият въздух от сушилнята за ръце , редуцират бактерийте във въздуха. Това се дължи на факта от изсушаването на въздуха от заобикалящата среда и загряването му от сушилнята и по този начин върху ръцете ни не могат да попаднат бактерии.

Предимства на сушилните за ръце с топъл въздух

  • Намаляват значително съществуващите бактерии във въздуха
  • Осигуряват най-голяма икономия и комфорт според проучване на German Federal Environment Agency (UBA) и German Federal Health Agency (BGA) при направено сравнение на диспенсъри за хартиени кърпи, диспенсъри с текстилни кърпи и сушилни за ръце с топъл въздух.
  • От сервизна гледана точка сушилните за ръце са с лесен монтаж. Енергийно ефективни и екологично отговорни /модерно решение, без отпадъци за изхвърляне, загуба на време за презареждане на консуматив/.
  • пестят време и пари.

Показване на единичен резултат