I-TECHNOLOGY

Комфорт и пестене на електроенергия!

Технология, която те кара да се чувстващ специален.

  • 1. Избрана стойност
  • 2. Вариране на (налягане, входяща температура, налягане, напрежение)
  • 3. Действителна стойност

4i technology – Неограничен комфорт

Технологията е комбинация от 3 сензора и моторен вентил. Сензорите проверяват температурата на входящата вода, температурата на изходящата вода и дебита, за да се гарантира константна температура.

Ако е необходимо по-голяма мощност, отколкото нагревателната система може да предостави, моторният вентил свива дебита, за да се подсигури константна температура. Благодарение на електроният контрол се компенсират разликите в налягането, температурата на входящата вода, в напрежението.Благодарение на тази технология, не е необходимо да се ползва студена вода и бойлерът изразходва толкова ел. енергия, колкото му е необходимо и резултатът е висока ефективност и икономия на ел. енергия!

3i technology – Комфорт

Уреди с този етикет, нямат моторен вентил, което води до понижаване на комфорта. Наличието на два температурни датчика и дебитомер, осигуряват постоянна температура.

Потребителят задава температурата на загряване, благодарение на електронното управление се компенсират разликите в налягане и температура на входяща вода.Технологията е високо ефективна, защото бойлерът изразходва толкова енергия, колкото е необходимо. Само в изключителни случай, при много ниска температура на входящата вода в зимен период и максимален дебит, може да се наложи потребителя да регулира желата температура.

2i technology – Ежедневен Комфорт

Уреди с този етикет не разполагат с моторен вентил и температурни сензори. Има разлика между зададената температура на загряване и получената.

Но благодарение на електронния контрол до голяма степен се компенсират разликите в налягането и температурата на входящата вода. При тези уреди Клиентът избира 3 режима на загряване на водата – 35, 45 и 55 градуса, като се изразходва нужното количество енергия. Различна температура от зададените три температури, може да бъде постигната чрез ползването на смесителната батерия.