Енергоспестяващи трифазни проточни бойлери

Полезна информация за проточните бойлери

Проточните бойлери съдържат много малък водосъдържател, напълно затворен, тестван под налягне, в който са разположени мощни нагревателни елементи. Могат да захранват с топла вода няколко източника едновременно в зависимост от мощността на бойлера. Тези уреди са малки, с компактен и модерен дизайн. При тях няма загуби както при обемните бойлери за поддържане на загрята вода. Монтират се в близост до източника, който захранват мивка или душ, за да се намали до минимум загуби по тръбопроводния път. Благодарение на интелигентното управление и технологията, спестяват до 30% от разходите за електричество и вода.

Как да се избере точният модел?

Изисквания Комфортен Проточен бойлер на трифазен от 18 до 27 kw или монофазен от 12 kw ток Компактен Проточен бойлер на трифазен от 11 до 13 kw или монофазен от 8-12 kw ток Мини Проточен бойлер на монофазен ток с мощност 4-6 kw
Подсигуряване на вода на няколко точки в 1 помещение да
Подсигуряване на вода на няколко мивки да да
Подсигуряване на вода на 1 мивка да
Подсигуряване на висока температура да да
Подсигуряване на умерена температура да
Висока консумация на БГВ да
Умерена консумация на БГВ да
Ниска консумация да

Изключително удобство с i- Технологията

Комфортен проточен бойлер

Тези модели проточни бойлери могат да захранват няколко източника с топла вода , дори ако са в различни помещения, например в бани и кухни.

Компактен проточен бойлер

Тези модели бойлери захранват една точка, която консумира умерено количество вода при висока температура, например в кухни (мивка), или душ през летния период

Мини проточен бойлер

Тези модели проточни бойлери захранват една точка, която консумира малко количество вода при умерена температура, например мивка в тоалетна.

Showing 1–9 of 12 results