Описание

Вентилаторни отопителни уреди серия HS 204 – стоящ на пода

Ексклузивен дизайн

защита от прегряване

Защита при наклон – Вентилаторните отоплителни уреди на АЕГ са проектирани така, че когато уредът се наклони напред или назад, да изключи. Когато се възстанови нормалното си положение, уредът автоматично се включва. Тази защита  предпазваща от възникване на пожар.

степени : 0- студен въздух/ 1000 / 2000 W

кабел с шепсел

цвят: сив

безопастна работа : клас на защита IP X0

за отопление на стаи в преходния сезон

Допълнителна информация

Марка