ГАРАНЦИЯ

Важна информиция за Гаранцията на предлаганите уреди:

Гаранцията важи само за уреди закупени в България, от оторизираните магазини.

  • Гаранцията на обемни бойлери за монтаж на стена серии PSH на STIEBEL ELTRON е 2 Години пълна гаранция.
  • Разширена гаранция от допълнителни 3 години, получавате при ползване на гаранционен пакет 5 години.
  • Гаранцията на обемни бойлери за монтаж на стена серии SHZ, SHD на STIEBEL ELTRON е 2 години.
  • Гаранция на бойлери със серпентина 2 години. Разширена гаранция от допълнителни 3 години на водосъдържателя, получавате при ползване на гаранционен пакет 60 месеца.
  • Гаранция на малки бойлери 5-15 литра на STIEBEL ELTRON е 2 години. Разширена гаранция от 40 месеца, получавате при ползване на гаранционен пакет 40 месеца.
  • Гаранция на всички проточни бойлери на STIEBEL ELTRON, е 2 години. Разширена гаранция от 40 месеца, получавате при ползване на гаранционен пакет 40 месеца.
  • Гаранция на отоплителните уреди конвектори, отоплителни уреди с вентилатор е 2 години, а на акумулиращи печки – 5 години.
  • Гаранция на сушилни за ръце, подово отопление – 2 години
  • Гаранция за инфрачервени отоплителни уреди – 2 години
  • Гаранционните пакети са подробно описани в гаранционната карта

Гаранционен пакет 5 години за електрическите обемни бойлери важи при извършени платени смени на предпазния вентил на 24 и 48 месец от датата на продажбата, но не по-късно от нея, може месец по-рано ! Задължение на клиента е да информира сервиза за посещение на съответната дата за извършване на сервизно обслужване! За градовете, в които няма сервиз, клиентът поръчва този вентил и го получава по куриер, както и сервизен номер, който да впише в гаранционната си карта.

За правилното функциониране на на уреда, на 50 месец от датата на продажбата , да се извърши смяна на анод, ако е необходимо. За райони с варовита вода и по-рано, по преценка на сервизния техник. Също в тези райони, следва да се почиства варовикови отлагания, което не попада в обхвата на гаранцията. Препоръчваме смяна на предпазния вентил на всеки 2 години.

Гаранционен пакет 5 години не покрива консумативи : анод, уплътнения, предпазен вентил.

Про пропусната 1-ва или 2-ра смяна на вентила, както и при неизпълнени условия на Гаранционен пакет 5 години, разширената гаранция отпада!

От допълнителна гаранция могат да се възползват само потребители използващи уреда в домашни условия за непрофесионални цели!

По време на разширената гаранция , трудът е платен. 

Гаранционен пакет 40 месеца важи при извършен монтаж от оторизиран сервиз.

От допълнителна гаранция могат да се възползват само потребители използващи уреда в домашни условия за непрофесионални цели.

Гаранционен пакет 40 месеца не покрива консумативи : уплътнения, филтър, щуцери.

По време на удължената гаранция, трудът се заплаща.

При посещение по заявка на клиент, при което се установява липса на дефект или при неспазване на гаранционните условия, същото се заплаща от клиента, не зависимо дали е в основен двугодишен или разширен период на гаранция!

За извършване на профилактичните прегледи, клиента е длъжен сам да уведоми сервиза на тел.: 0876 161703 или на e-mail: service@balmax.com.