ГАРАНЦИЯ

Важна информиция за Гаранцията на предлаганите уреди:

Гаранцията важи само за уреди закупени в България, от оторизираните магазини.

 • Гаранцията на обемни бойлери за монтаж на стена серии PSH на STIEBEL ELTRON е 2 Години пълна гаранция.
 • Разширена гаранция от допълнителни 3 години, получавате при ползване на гаранционен пакет 5 години.
 • Гаранцията на обемни бойлери за монтаж на стена серии SHZ, SHD на STIEBEL ELTRON е 2 години.
 • Гаранция на бойлери със серпентина 2 години. Разширена гаранция от допълнителни 3 години на водосъдържателя, получавате при ползване на гаранционен пакет 5 години..
 • Гаранция на малки бойлери 5-15 литра на STIEBEL ELTRON е 2 години.
 • Разширена гаранция от допълнителни 3 години, получавате при ползване на гаранционен пакет 5 години.
 • Гаранция на всички проточни бойлери на STIEBEL ELTRON, е 2 години.
 • Разширена гаранция от допълнителни 3 години, получавате при ползване на гаранционен пакет 5 години.
 • Гаранция на отоплителните уреди конвектори, отоплителни уреди с вентилатор е 2 години, а на акумулиращи печки – 5 години.
 • Гаранция на сушилни за ръце, подово отопление – 2 години
 • Гаранция за инфрачервени отоплителни уреди – 2 години
 • Гаранционните пакети са подробно описани в гаранционната карта

Гаранционен пакет 5 години за електрическите обемни бойлери важи при извършени платени смени на предпазния вентил на 24 и 48 месец от датата на продажбата, но не по-късно от нея, може месец по-рано ! Задължение на клиента е да информира сервиза за посещение на съответната дата за извършване на сервизно обслужване! За градовете, в които няма сервиз, клиентът поръчва този вентил и го получава по куриер, както и сервизен номер, който да впише в гаранционната си карта.

За правилното функциониране на на уреда, на 50 месец от датата на продажбата , да се извърши смяна на анод, ако е необходимо. За райони с варовита вода и по-рано, по преценка на сервизния техник. Също в тези райони, следва да се почиства варовикови отлагания, което не попада в обхвата на гаранцията. Препоръчваме смяна на предпазния вентил на всеки 2 години.

Гаранционен пакет 5 години не покрива консумативи : анод, уплътнения, предпазен вентил.

Про пропусната 1-ва или 2-ра смяна на вентила, както и при неизпълнени условия на Гаранционен пакет 5 години, разширената гаранция отпада!

Гаранционен пакет 5 години за проточните бойлери  важи при извършен монтаж от оторизиран сервиз. В районите където няма, след извършване на монтажа, Клиентът изпраща мейл на service@balmax.com със сканирана гаранционна карта и документ за закупуване  в рамките на 2 седмици от датата на покупката, за да активира разширената гаранци, като получава сервизен номер, който записва в картата си.

Гаранционен пакет 5 години не покрива консумативи : уплътнения, филтър, разпръсквач, щуцери.

От допълнителна гаранция могат да се възползват само потребители използващи уреда в домашни условия за непрофесионални цели.

По време на удължената гаранция, труд и транспорт се заплаща.

При посещение по заявка на клиент, при което се установява липса на дефект или при неспазване на гаранционните условия, същото се заплаща от клиента, не зависимо дали е в основен двугодишен или разширен период на гаранция!

За извършване на профилактичните прегледи, клиента е длъжен сам да уведоми сервиза на тел.: 0876 161703 или на e-mail: service@balmax.com.